Precizări privind Înscrierea în clasa pregătitoare – 18.05.2020

Descărcați calendarul înscrierii aici: https://www.edupedu.ro/calendarul-de-inscriere-la-clasa-pregatitoare-2020-explicat-de-ministerul-educatiei/ 

Anunţ înscriere clasa pregătitoare 2020-2021

Inscrierea în clasa pregătitoare a elevilor admişi la testarea aptitudinilor din data de 29 februarie, continuă până în 7 iulie, conform OMEC nr. 4244/2020, aceasta putând fi realizată atât online cât şi la sediul unităţii.

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

  • Certificat de naştere copil
  • Act de identitate părinte
  • Evaluare CJRAE (dacă e cazul)
  • Sentinţă de divorţ (dacă e cazul)

In cazul înscrierii la sediul unităţii se va contacta secretariatul scolii la nr. de telefon 0735-867702.

In cazul înscrierii online, documentele se trimit pe adresa de email lmst.secretariat@gmail.com

Validarea fişei tipărite din aplicaţia informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul unităţii de învăţământ sau prin mijloace electronice, după caz.

Anexa 3 la metodologie-declaraţia-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor introduce în cerere se completează ulterior introducerii acestora în aplicaţie.

Director,

Prof.dr. Hilda Elisabeta Iacob