Criterii de calificare

CRITERIILE DE CALIFICARE  LA ETAPA NATIONALA

 In conformitate cu Regulamentului de organizare şi desfăşurare al Olimpiadei Naţionale de Interpretare Instrumentală pentru clasele III – VIII, art. 14 alin. 2 şi 3:

(2) La etapa naţională se califică elevii care au obţinut, la etapa interjudeţeană(zonală), la instrumentul principal studiat, punctajul cel mai mare cu condiția obținerii a minimum 97 de puncte;

(3) Numărul total de elevi calificați de la etapa interjudeţeană(zonală) la etapa națională se va încadra în numărul de locuri planificat prin bugetul MEN.

Conform alin. 4 din acelaşi regulament şi în baza adresei MEN 27739/06.03.2017, Zonei 4 Cluj i-au fost alocate un număr de 27 de locuri pentru etapa naţională.

Organizatorii