Înscriere la Admitere / Proba de aptitudini cl. a IX-a

În perioada 2-5 iunie 2020 pot fi trimise pe adresa de e-mail a colegiului (office.toduta@gmail.com) sau expediate pe adresa Colegiului de Muzică ”Sigismund Toduță” (400416 Cluj-Napoca, str. Paris nr. 60) următoarele:

a)

– anexa la Fișa de înscriere emisă de școala de proveniență  – pentru elevii veniți de la alte școli

– cerere tipizată – se descarcă de pe site-ul școlii

– copie certificat de nastere / C.I. elev – pentru elevii veniți de la alte școli

b) un CD/DVD conținând o înregistrare audio-video a repertoriului instrumental/vocal

c) declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentantul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis

Vă rugăm cereți confirmare de primire a e-mailului și nu trimiteți e-mail incomplet (cu mai puțin de 5 documente atașate)!!!

Cerere admitere – descarcati aici

Extras din metodologie – descarcati aici

Declarație pe proprie răspundere – descărcați aici