Decalogul comportamentului publicului meloman

1. Nu întârzia la concert. Dacă totuşi ai întârziat, aşteaptă momentul în care se aplaudă, pentru a-ţi putea ocupa locul.
2. Prin comportamentul tău, respectă interpreţii şi pe ceilalţi spectatori.
3. Muzica începe şi se termină în linişte. Onorează şi tu evenimentul în linişte. Nu vorbi, nu răsfoi pliante, nu te plimba prin sală în timpul audiţiei.
4. Nu mânca, nu bea, nu deranja prin deschiderea unor ambalaje zgomotoase.
5. Este lipsit de delicateţe să părăsim sala înainte de sfârşitul spectacolului sau să ne pregătim de plecare în timpul finalului. Este nepoliticos să-l ascultăm doar pe cel pe care am venit special să-l ascultăm.
6. Nu fredona, nu gesticula cu mâna sau cu piciorul în timpul interpretării.
7. Fotografierea sau filmarea în timpul concertului se face discret, în momente şi din unghiuri care să nu distragă atenţia interpreţilor.
8. Pe întreaga durată a concertului mobilul trebuie pus pe “silenţios”.
9. Răsplăteşte interpretul numai cu aplauze. Se cade să aplauzi la intrarea ansamblului, a dirijorului, a soliştilor. Se aplaudă la sfârşitul unei piese muzicale, în niciun caz în liniştea dintre părţile unei lucrări.
10. Nu-ţi manifesta aprobarea sau dezaprobarea faţă de spectacol prinfluierături, strigăte. Exprimă-ţi aprecierea cu un buchet de flori.

(După András Schiff: Despre muzică, compozitori şi despre mine însumi)