Despre liceul nostru

 

“ Fiecare compozitor, fiecare muzician, instrumentist sau solist vocal, undeva, trebuie să-şi aducă aminte că a avut un îndrumător, care a deschis şi a defrişat Calea – ce pe urmă se desfăşoară.”

Sigismund Toduţă      

 

 Infiinţat în 1949, Liceul de Muzică « Sigismund Toduţă » reprezintă un nume de referinţă în învăţământul vocaţional din România, Având specializari în muzica instrumentală, canto clasic şi tradiţional  la nivelul tuturor celor trei cicluri de învățământ preuniversitar, mediul şcolar al liceului favorizează dezvoltarea personalității complexe a elevilor, viitori cetăţeni ai ţării, ai Europei.

Activităţile specifice ale instituţiei demonstrează profesionalismul şi dăruirea corpului profesoral, care se dovedeşte a fi o prezență și o realitate indispensabilă î885n viaţa urbei, contribuind la promovarea tradiţiei cultural-artistice clujene.

De-a lungul celor 65 de ani de existenţă, oferta educaţională a liceului nostru a reprezentat nu numai o alternativă de instruire şi formare prin muzică a unei largi categorii de elevi, ci şi obţinerea a numeroase performanţe artistice naţionale si internaţionale.