Asociația Părinților

Părinţii elevilor din Colegiul de Muzică “Sigismund Toduţă” sprijină activitatea instituţiei prin intermediul

Asociaţiei de Părinţi “Copiii muzicali” – preşedinte d-na Bianca Deac şi a  

Asociaţia de Părinţi “Zenevár” – preşedinte d-na Harbula Hajnalka.