Concertul generațiilor

Joi, 31 ianuarie 2019 – ora 18,30

Sala festivă a Liceului Unitarian “János Zsigmond”

(B-dul 21 Decembrie nr. 9)