La faza judeţeană a Olimpiadei de Limbi clasice au fost premiaţi următorii elevi:

 

1. Cosma Cristina  - clasa a VI-a, prof. limba latină Dobriban Luminiţa

2. Sălăjan Morar Ana -  clasa a IX-a, prof. limba  latină Dobriban Luminiţa

 

© Liceul de Muzică Sigismund Toduţă. Toate drepturile rezervate.                    
design: markus prepress / 2008