IMPORTANT:    

 

1.       Elevii vor avea asupra lor, obligatoriu, actul de identitate sau Certificatul de naștere și o Adeverință de  control epidemiologic.

2.       Conducătorii delegațiilor vor depune la Secretariatul olimpiadei Lista elevilor participanți și a profesorilor însoțitori, semnată de directorul unității de învățământ și avizată de Inspectoratul Școlar Județean, precum şi Fişele de înscriere semnate şi ştampilate.Tot de la Secretariatul Olimpiadei , Conducătorii delegațiilor vor ridica Broşurile şi vor primi indicaţii necesare pentru cazare şi  masă.

3.       La sosire, elevii vor semna un angajament prin care se obligă să păstreze  bunurile materiale puse la dispoziție pe toată perioada de ședere  la concurs.

4.       La sosire, elevii care doresc să exerseze 10 min. (maximum 15 min.)în sala de concurs, se vor trece trece pe lista afișată pe sală cu ora dorită rămas liber.

 
 
 

Persoane de contact:

prof.Beniamin Chira – inspector de specialitate la I.S.J. Cluj   telefon  0722156037  

prof.Sândean-ovadiuc Vasile – directorul liceului  telefon: 0740154185.

© Liceul de Muzică Sigismund Toduţă. Toate drepturile rezervate.                    
design: markus prepress / 2008