Premiul I

Barazsuly Viktória - cl. a XI-a B

Profesor: Fülöp Éva

© Liceul de Muzică Sigismund Toduţă. Toate drepturile rezervate.                    
design: markus prepress / 2008