INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CLUJ

LICEUL DE MUZICĂ “SIGISMUND TODUŢĂ” CLUJ-NAPOCA

 

organizează SIMPOZIONUL cu tema:

 
 

Trecut, prezent şi viitor în învăţământul preuniversitar vocaţional artistic

 

- ediţia a III-a, 24 martie 2012 -

 
 
 

In viaţa Cetăţii, aniversarea împlinirii unor momente pe care clepsidra timpului le marchează în mod deosebit înseamnă atât evaluarea acestor clipe, cât şi amintirile despre viitor care le definesc profilul cultural-vocaţional, tradiţia spirituală şi argumentele perfecţionării profesionale, indiferent de forma de manifestare artistică.

In anul 2010, cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea Liceului de Muzică “Sigismund Toduţă” din Cluj-Napoca, a avut loc prima ediţie a simpozionului adresat tuturor cadrelor didactice implicate în învăţământul preuniversitar vocaţional artistic. Ne dorim continuarea acestui demers, invitându-vă să participaţi la cea de-a III-a ediţie, care va avea loc în data de 24 martie 2012. Lucrările simpozionului se adresează deopotrivă profesorilor de discipline artistice - muzică instrumentală sau vocală, coregrafie, arte vizuale, artă dramatică – cât şi profesorilor şi învăţătorilor din instituţiile de învăţământ vocaţional, din dorinţa de a oferi cadrul de prezentare a rezultatelor preocupărilor proprii în domeniul educaţiei prin intermediul unei comunicări ştiinţifice.

 

Secţiunile simpozionului:

 • Muzică 
 • Arte vizuale 
 • Coregrafie           
 • Artă dramatică 
 • Cultură generală
 

Programul activităţilor:

 • Trimiterea lucrărilor: până la data de 10.02.2012, în format electronic, la una dintre adresele de e-mail de mai jos.
 • Desfăşurarea simpozionului: 24.03.2012 ora 10:00, la sediul Liceului de Muzică “Sigismund Toduţă” Cluj-Napoca str.Paris nr.60; timp de prezentare: 5 minute (inclusiv exemplificările).
 
 

Tehnoredactarea:

Lucrările participanţilor vor fi reunite într-un volum cu ISBN. Fiecare participant va primi gratuit un exemplar. Pot fi achiziţionate contra cost exemplare pentru a fi distribuite în biblioteci sau în alte centre de documentare şi informare a cadrelor didactice şi a elevilor.  

 
 

Tehnoredactarea lucrărilor se va după următoarele criterii:

 • Tip fişier: Document Word (.doc)
 • Format page:  A4
 • Margini: sus/jos – 2 cm, stânga/dreapta – 2 cm, îndoire – 0 cm
 • Font: Times New Roman
 • Folosirea diacriticelor este obligatorie
 • Corp literă: text normal font 12
 • Distanţa între rânduri: 1,5
 • Se pot insera fotografii, grafice şi exemple muzicale. Explicaţiile se vor scrie centrat, italic, cu corp de 11.
 • Titlu: font 16 BOLD, centrat
 • Autor: imediat sub titlu, cu un rând liber înainte şi după, font 14, bold + italic, urmat pe celălalt rând de instituţie;
 • Lucrarea să cuprindă bibliografia utilizată, la sfârşitul lucrării sau în subsolul fiecărei pagini, astfel: nume, prenume autor, titlul lucrării în italic, locul apariţiei, editura şi anul apariţiei
 • Conţinutul lucrării: maximum 7 pagini, inclusiv bibliografia.

ATENŢIE la originalitatea conţinuturilor, pentru a nu intra în conflict cu legea drepturilor de autor; răspunderea revine în totalitate autorului lucrării!       

Taxa de participare: 50 lei se va depune în contul RO76RNCB0318001023500001 deschis la BCR Sucursala Cluj, titular de cont Iacob Hilda Elisabeta, până la data de 10.02.2012.

Netrimiterea lucrării sau a taxei de participare la termenul stabilit se va considera renunţare la participare. ·        Cheltuielile de cazare şi transport se suportă de către participanţi.

Solicitarea aparaturii necesare pentru susţinerea lucrării se va face prin email la una din adresele de mai jos până la data de 15.03.2012.

 
 

Persoane de contact:

 

Prof. Hilda Iacob                           tel. 0740-259197        hildaiacob@yahoo.com

Prof. Gabriela Trif                          tel. 0756164717          gabi.trif@yahoo.com

Alături de invitaţia de a participa la această manifestare, vă rugăm să informaţi şi alţi colegi cu privire la derularea acesteia.

                                                                                                           

Vă mulţumim!      

Inspector şcolar de specialitate,                                                    Director,

prof. Beniamin Chira                                                            prof. Vasile Sândean-Ovadiuc

 

  

© Liceul de Muzică Sigismund Toduţă. Toate drepturile rezervate.                    
design: markus prepress / 2008