MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

 

FESTIVALUL

JOHANN SEBASTIAN BACH

Ediţia a XXVIII – a

21 - 23 martie 2013

 

organizat de

Şcoala Gimnazială de Muzică “Augustin Bena” din Cluj-Napoca,

care îşi propune şi în acest an promovarea creaţiei marelui                                                                                                                                                           compozitor în rândurile elevilor claselor I-XII

 

REGULAMENT

 

Condiţii de participare :

Concursul de interpretare se organizează pe clase, pentru următoarele categorii de instrumente:

a)     pian

b)  vioară

c) corzi grave, harpă

d)  instrumente de suflat şi percuţie

                                 e)  muzică de cameră

Unitatea dumneavoastră şcolară va participa cu un număr de elevi în urma preselecţiei  făcute la nivelul acesteia.

Concurenţii vor prezenta o lucrare aleasă exclusiv din creaţia compozitorului Johann Sebastian  Bach.  Lucrarea va fi prezentată din memorie, fără repetiţii.  Dacă lucrarea are mai multe părţi,  se vor prezenta maxim două dintre acestea, la alegerea interpretului.

-  pentru fiecare participant din clasele I-IV sunt alocate maxim 3 minute

-  pentru fiecare participant din clasele V-VIII sunt alocate maxim 7 minute

-  pentru fiecare participant din clasele IX-XII sunt alocate maxim 10 minute

Şcoala organizatoare nu asigură corepetitor.

Atenţie! Nu se admit modificări ulterioare în repertoriul comunicat în fişa de înscriere!

Taxa de înscriere este de 30_lei ; se virează în contul  RO16 TREZ 216 5004 XXX 015 287, BN Trezoreria Cluj, CUI 17 96 55 70  şi nu se returnează în cazul în care concurentul nu se prezintă la concurs.

Înscrierea în concurs se face pe baza fişei de înscriere (anexă la prezentul regulament) şi a chitanţei care atestă plata taxei de înscriere, documente care vor fi trimise prin una dintre modalităţile următoare:

SAU

  • prin poştăla adresa: ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE MUZICĂ “AUGUSTIN BENA” CLUJ-NAPOCA, str. HOREA nr. 19/B,  cod 400174,  data poştei cel târziu 28 februarie a.c.

Masa şi cazarea se vor asigura, contra cost, la cantinele şi internatele şcolare pentru elevii participanţi şi un cadru didactic însoţitor, în funcţie de solicitări.

 

Juriul festivalului va fi alcătuit din profesori de specialitate.

Evaluarea candidaţilor se va face pe baza următoarelor criterii: 

                                               a) realizarea stilistică

                                                    b) realizarea tehnică

                                                    c) personalitatea interpretului

Juriul îşi rezervă dreptul de a întrerupe concurentul, în cazul depăşirii baremului de timp stabilit. Membrii juriului nu au dreptul de a-şi nota propriii elevi. Deciziile juriului sunt definitive şi fără drept de contestaţie.

În funcţie de interpretare se vor acorda diplome de EXCELENŢĂ , MERIT sau PARTICIPARE. În urma concertului de gală,  la decizia juriului se va acorda MARELE PREMIU al festivalului.

 

Programul Festivalului :

JOI 21 MARTIE - primirea candidaţilor din alte oraşe la sediul şcolii  

                             organizatoare

           - ora 17.00: deschiderea festivă la Şcoala de Muzică “A. Bena”

 

VINERI 22 MARTIE  şi  SÂMBĂTĂ  23 MARTIE

    - desfăşurarea festivalului (cu începere de la ora 9)

 

SÂMBĂTĂ 23 MARTIE, ora 12:00

    - concertul de gală şi festivitatea de premiere

    

© Liceul de Muzică Sigismund Toduţă. Toate drepturile rezervate.                    
design: markus prepress / 2008