Elevii participanţi la faza judeţeană a Olimpiadei la limba engleză

Ianchiş Linda   

VIII.C.   Marc Noemi  

 Horea Lucia

IX.A.  Marc Noemi Premiul II 

Székely Voland   

XI.C.  Simu Petre   

Râpă Luisa 

XI.A.  Marc Noemi Menţiune 

Vincze Tekla

XII.B.  Vadász Eszter      

© Liceul de Muzică Sigismund Toduţă. Toate drepturile rezervate.                    
design: markus prepress / 2008