Admitere în clasa a IX-a

PROBE DE APTITUDINI  (extras din OME nr. 4.317/21.05.2020)

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea candidatul se face prin depunerea directă la secretariatul unității școlare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin e- mail, sau prin transmiterea prin poștă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

  • documentele de înscriere (anexa la fișa de înscriere);
  • un CD/DVD conținând o înregistrare audio – video a repertoriului instrumental/vocal;
  • o declarație pe proprie răspundere, semnată de candidat și de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării conținute de CD/DVD-ul trimis.

Notă:

Timpul maxim al înregistrării este de 30 minute;

Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.

– Nivelul de dificultate al studiilor, lucrărilor și/sau pieselor prezentate de candidați, pentru toate specialitățile instrumentale, trebuie să fie cel puțin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de programele școlare în vigoare.

SECȚIA INSTRUMENTALĂ

INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE

Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflat

Proba I

Proba de instrument:un studiu, la alegerea candidatului.

Proba a II-a

Recital: a) două părți dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;

o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică, sau modernă, la alegerea candidatului.

Instrumente de percuție

Proba I

Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului, interpretat la toba mică și timpani.

Proba a II-a

Recital: a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție;

  1. b) o lucrare/piesă muzicală cultă la alegerea candidatului (se admit și transcripții), interpretată la mai multe instrumente de percuț

PIAN, ORGĂ CLASICĂ

(pentru specializarea orgă, candidații pot opta pentru susținerea probelor la pian)

Proba I

Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului.

Proba a II-a

Recital: a) o piesă polifonică la trei voci;

o sonată clasică,(o parte) sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.

Note:

Proba I se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba II se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

CANTO CLASIC

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 piese, la  alegerea candidatului.

CANTO JAZZ – MUZICĂ UȘOARĂ

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 piese, la    alegerea candidatului.

CANTO TRADIȚIONAL ROMÂNESC

Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 piese, la alegerea candidatului.

NOTA: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) și b).

Descărcați aici Declarația:

Declarație