23 noiembrie 2018 – Simpozion

Ministerul Educației Naționale
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
Casa Corpului Didactic Cluj
Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, Cluj-Napoca

 

SIMPOZION DE MUZICOLOGIE

 

Trecut, prezent şi viitor
în învăţământul vocaţional artistic preuniversitar clujean

 

23 noiembrie 2018

Ediția a IV-a

 

Ediție îngrijită de: Iulia Mogoșan, Ágnes Orbán