Asociația Părinților

Părinţii elevilor din Colegiul de Muzică “Sigismund Toduţă” sprijină activitatea instituţiei prin intermediul

Asociaţiei de Părinţi “Pro Talente” – preşedinte d-na Anca Urian şi a  

Asociaţia de Părinţi “Zenevár” – preşedinte d-na Harbula Hajnalka.